برچسب: زیست داده ورزی

29 شهریور

بیوانفورماتیک چیست؟

بیوانفورماتیک چیست؟ بیوانفورماتیک چیست؟ یکی از مهمترین سوالاتی است که دانشجویان و فعالان حوزه زیست فناوری با آن رو به رو می شوند. بطور خلاصه می توان گفت: دانش به کار گیری علوم کامپیوتری و آمار و احتمالات در زیست...

2

بیوانفورماتیک

محمد خیاط تهرانچی