جهش نقطه ای

  • ژنتیکجهش ژنتیکی

    جهش ژنتیکی

    جهش ژنتیکی جهش ژنتیکی به هرگونه تغییر در توالی عادی DNA یک موجود زنده اطلاق می شود. جهش می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، بروز خطا در تکثیر DNA، میتوز، میوز، آسیب های DNA، تاثیر مواد شیمیایی و یا عوامل فیزیکی همگی می توانند عامل جهش ژنتیکی باشند. در هر ناحیه ای از DNA جهش می تواند رخ دهد، اما…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا