بذر مجیک ماشروم

  • قارچمجیک ماشروم

    مجیک ماشروم

    مجیک ماشروم مجیک ماشروم Magic mushroom با نام علمی Psilocybin mushrooms یک قارچ چند نژادی (polyphyletic)  از خانواده قارچ های چتری است. قارچ جادویی قارچ توهم زا عوارض مجیک ماشروم   ترکیبات مجیک ماشروم این قارچ حاوی ماده توهم زای سایلوسایبین (psilocybin) است که پس از ورود به بدن انسان و در کبد طی فرآیند دفسفریلاسیون به سایلوسین (psilocin) تبدیل…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا