مشاوره کشاورزی

مشاوره کشاورزی مانند مشاوره گلخانه، مشاوره تولید، خصوصا مشاوره تولیدات گیاهی مانند زراعت و باغبانی مهمترین و اولین ستون از مراحل تولید محصول سالم و موفق است. مشاوره صحیح و اصولی سبب کاهش مصرف نهاده های اولیه مانند کود، سم، بذر، نهال و … می شود. با کاهش هزینه های تولید، قیمت تمام شده مقرون به صرفه تر و حاشیه سود بیشتری نسیب تولیدکنندگان می شود.

ارائه خدمات در بخش کشاورزی و زیست فناوری فقط محدود به مسائل فنی نمی شود، بلکه بازاریابی و فروش، بسته بندی، تبلیغات و … نیز بخش مکملی از خدمات مشاوره ای است.

در این بخش مشاوره های فنی و تخصصی شامل کلیه مراحل آماده سازی زمین در زراعت، آماده سازی و ساخت گلخانه و تجهیزات گلخانه ای و همچنین آماده سازی و طراحی باغ در باغبانی، کاشت، داشت، برداشت، بسته بندی، انبار داری و تحقیق و توسعه به شرح ذیل ارائه می شود:

  • کود دهی
  • هرس
  • گرده افشانی 
  • آبیاری (طراحی سیستم های آبیاری)
  • تامین نهال و بذر 
  • طراحی باغ و مزرعه (ابعاد کاشت، شیب و تسطیح، تست خاک و آب)
  • انجام پروژه های تحقیقاتی و آماری مانند درصد میوه نشینی و باردهی و …
  • تحقیقات میدانی و تئوری
  • طراحی و ارائه طرح های توجیهی کشاورزی و تولیدی
  • و سایر خدمات مرتبط

کلیه خدمات مشاوره ای فوق برای انواع محصولات باغی و زراعی، تولیدات گلخانه ای و همچنین موضوعات گیاهپزشکی ارائه می شود.

مشاوره کشاورزی

برای کسب مشاوره فنی کشاورزی و مشاوره گلخانه در علوم مختلف کشاورزی می توانید از طریق فرم زیر و یا با استفاده از شماره های واتس اپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید: