عکس کاور خود را تغییر دهید
Reyhaneh SAdeghi
عکس کاور خود را تغییر دهید

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی
تخصص ها:
-کشت بافت و ریز ازدیادی
-تنوع سوماکلونال
-ژنتیک ملکولی روش های استخراج DNA و RNA
-عصاره گیری از گیاهان دارویی
-بررسی تنوع های ژنتیکی
-طراحی پرایمر
-تکنیک های بیورزونانس
-آنالیزهای آماری و بیو انفورماتیک

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

ریحانه
صادقی

۵/۵ (۱ نظر)