بانک اطلاعات کشاورزی و زیست فناوری

  • استفاده از جدیدترین و بروز ترین منابع و مقالات

  • استخراج اطلاعات کاربردی بر اساس شرایط کشور

  • امکان نگارش مقالات بر اساس درخواست مخاطبین

  •  تیم تولید محتوا و نویسندگان با تجربه و تحصیل کرده

  • رصد و بروز رسانی  مقالات بر اساس آخرین تغییرات

  • مشاوره تخصصی و ارائه اطلاعات تکمیلی مقالات 

جدیدترین مقالات